top of page

Т. Шевченко у школі: 9 клас

Зміст навчального матеріалу

Тарас Шевченко. «Причинна». «Думи мої…».  «Іван Підкова». «Тарасова ніч». «Гайдамаки». «До Основ’яненка».

Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. («Причинна», «Думи мої…»). Історична тема («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»). Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка»).

ТЛ: послання.

«Сон» («У всякого своя доля...»).

Поема («комедія») «Сон» і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення. Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний пафос поеми, його спрямування.

ТЛ: гротеск, контраст, умовність.

Національна проблематика періоду «Трьох літ». «Кавказ».

Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми − неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.

Please reload

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Знати біографію і основні віхи творчості поета. Розуміти його життєвий подвиг в умовах підневільного становища нації в першій половині ХІХ ст. Уміти розрізняти лірику й ліро-епіку, визначати жанрову групу, до якої належить твір. Виразно читати поезію, коментувати її ідейно-художній зміст.

 

 

 

 

 

 

Коментувати зміст твору, визначити головні ідеї, контрастні картини в ньому. Схарактеризувати змалювання поетом морально звироднілих «землячків» і власне ставлення до таких людей. Визначити фрагменти поеми, що справили найбільше враження, вміти пояснити свій вибір.  Усвідомлення гнітючої долі народу, підкореного імперією. Розуміння конструктивних засад, на яких ґрунтується “комедія”: рух у напрямку до демократичного устрою, національного визволення, вільного розвитку особистості.

Вивчити напам’ять: фрагмент (на вибір).

 

 

Уміти коментувати фрагменти поеми, визначати епізоди з ліричним, іронічним, інвективним забарвленнями. Вміти пояснювати узагальнену ідею твору. Виховання почуття солідарності з боротьбою інших народів за визволення від гніту. Формування світоглядних переконань неприйняття насильства, осуду загарбницьких воєн.

Please reload

«Доля». «Росли укупочці, зросли...». «І виріс я на чужині…». «Самому чудно. А де ж дітись?..». 

Особистісна лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання й після повернення з нього. «Доля», «Росли укупочці, зросли...». Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі. Самотність поета («І виріс я на чужині…», «Самому чудно. А де ж дітись?..», «Доля», «Росли укупочці, зросли...»). Підбиття підсумків чесно прожитого життя.

ТЛ: ліричний герой (поглиблено), лірична медитація.

«Давидові псалми». «Блажений муж на лукаву…». «Ісаїя. Глава 35».

Біблія в житті Т.Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у Т.Шевченка. Глибока смута пророка занепадом моральності, неправедними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими, внутрішніми «ворогами». Біблійні реалії в текстах творів Звернення до Бога з проханням змінити стан світу; Бог як оплот надії чесної людини. Ідеал життя згідно «закону Господнього» («Блажений муж на лукаву…»).

ТЛ: псалом.

Підсумковий урок.

Світова велич українського поета.  Огляд вивченої поетичної спадщини Т.Шевченка і його міркувань із «Щоденника», прози, драматургії, малярського доробку. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історичний поступ України. Вшанування пам’яті поета в Україні й за кордоном.

Please reload

«Великий льох». «Стоїть в селі Суботові...».

Епізод культурної історії (проведення археологічних розкопок російськими вченими із залученням наглядачів-поліцейських), що став поштовхом до написання містерії «Великий льох». Його образне переосмислення. Моральний, політичний та прогностичний сенси «розкопаного» історичного минулого. Лірико-романтичний, алегорично-сатиричний, реалістичний плани твору. Оцінка поетом історичних постатей.

«Стоїть в селі Суботові...». Художня оцінка діяльності Богдана Хмельницького (зокрема, так званого возз’єднання України з Росією 1654 р.). Зв’язок із «Великим льохом».

ТЛ: поема-містерія.

«І мертвим, і живим, і ненарожденним...».

Продовження теми «земляків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).

Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка («Катерина», «Наймичка», «На панщині пшеницю жала...», «Марія», «У нашім раї на землі…» та ін.).

«Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу в поезії Шевченка. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка», «На панщині пшеницю жала...»), символічно-узагальнений («Марія»). «На панщині пшеницю жала…». Пристрасна мрія матері про гідне життя своєї дитини; невибагливість народних уявлень про щастя. «Наймичка». Трагедія жінки з соціальних низів; боротьба за своє материнство. Людина з народу, поетичний опис завершення циклу її життя. Пафос Шевченкових творів про жіночу долю, їхній наскрізний ліризм.

Please reload

Уміти співвіднести містерійні образи твору з історичними реаліями. Пояснити суворість авторської позиції щодо найменших відступів од почуття національної єдності. Розкрити символічний образ «великого льоху». Навчитися визначати в поетичному тексті образи й фрагменти додаткового символічного значення, самостійно розкривати їхній зміст. Виховання почуття безкомпромісності у ставленні до гнобителів нації. Розвиток естетичного сприйняття явищ мистецтва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розуміти культурні й політичні чинники, що спонукали поета до написання цього твору. Виразно й усвідомлено читати твір. Визначити і схарактеризувати адресата послання, провідну думку твору. Орієнтуватись у складній композиції твору, виявляти його різні настроєві інтонації. Дискутувати про актуальність мотивів твору для нашого часу. Формування переконання, що за будь-яких обставин необхідно залишатися з народом, його цінностями.

Вивчити напам’ять: фрагмент (на вибір).

 

 

 

 

 

 

 

 

Розуміти становище жінки в кріпацькій Україні часів Шевченка. Вміти порівнювати різні типи втілення теми жіночої долі у творчості поета (на прикладі творів). Мати уявлення про пригноблене становище простої людини в часи кріпацтва, розуміти її прагнення до звільнення, мрії про щастя своїх дітей. Уміти пояснити поведінку й вчинки героїні «Наймички». Дискутувати про правомірність учинків героїнь, а також про вічну проблему жіночого щастя. Формування шанобливого ставлення до жінки в усіх її іпостасях (жінка-мати, жінка-кохана та ін.). Усвідомлення того, що жінка − уособлення краси на землі, що Свята Мати − джерело добра, яке змінює світ.

Please reload

 

 

 

 

 

 

Уміти розповісти про обставини написання цих творів. Проникнути уявою в настрої, у внутрішній світ героїв Шевченка, вчитися бачити красу особистості. Назвати зразки поетичної образності, визначити їхню роль у структурі творів. Формування переконань, що контакт із друзями, однодумцями, зі світом є підтримкою особистості, що жити треба чесно, у добрі та взаємоповазі.

 

 

Вивчити напам’ять: «Доля».

 

 

 

 

 

 

 

Вміти обґрунтувати розуміння Шевченком ідеї Бога. Мати уявлення про її стильове й образне вираження у творчості поета. Уміти зiставити переспів Шевченка й оригінальні біблійні тексти псалмів, визначити домінанти поетового почуття. Осмислення беззаконня життя «без Бога». Усвідомлення Бога як високого духовного оплоту особистості, щасливого майбутнього України при благословенні Бога, на шляхах праведних.

 

 

 

 

 

Розуміти великий духовний імпульс, який подала діяльність Шевченка в боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення України. Вміти схарактеризувати внесок Т. Шевченка в скарбницю української поезії, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький поступ. Усвідомлення краси українського художнього слова, представленого в поезії Шевченка; того, що Т. Шевченко − гордість України.

Please reload

Т.Г. Шевченка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На допомогу вчителю

Христина Стебельська. Слухаємо Шевченка. «До Основ'яненка» (читає Віталій Розстальний)

 

Олексій Ворончук.Т. Шевченко. «Кавказ»

 

bottom of page