top of page

Т. Шевченко у школі: 7 клас

 «Тополя» (частина перша)

 «Тополя» (частина друга)

Зміст навчального матеріалу

Тарас Шевченко. «Мені тринадцятий минало…», «Тополя», «Як умру, то поховайте…».

Повторення життєпису поета. Мотив усеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі («Мені тринадцятий минало…»). Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності («Тополя»). «Як умру, то поховайте…» − твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.

ТЛ: балада, романтичний пейзаж, прийоми контрасту, метаморфози, ідея.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Знати про творче життя поета. Розуміти значення його творчості для українського народу. Виразно й осмислено читати твори. Проаналізувати роздум поета про сирітське дитинство, пояснити роль контрасту та інших художніх засобів у творі «Мені тринадцятий минало». Уміти аналізувати ознаки балади («Тополя»). З’ясувати фольклорну основу твору, роль символів у ній, народно-пісенних засобів, зокрема прийому метаморфози. Уміти розкрити ідею твору «Заповіт». Визначати віршові розміри. Усвідомлення того, що здатність мріяти – невід’ємна риса характеру розвиненої людини. Усвідомлення великого значення для формування особистості почуття вірності (ідеї, батьківщині, любові, принципам). 

Вивчити напам’ять: «Заповіт».

Please reload

На допомогу вчителю

bottom of page