top of page

Т.Шевченко у школі: 6 клас

 Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі. Патріотичні мотиви творів Т. Шевченка, їхній героїчний пафос, зображення в них історичного минулого. Специфіка ліричних і ліро-епічних творів.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Знати й розповідати основні відомості про життя Т.Шевченка в Санкт-Петербурзі. Знати зміст творів. Виразно й осмислено читати їх. Уміти визначати провідний мотив вірша «Думка», пояснювати роль художніх засобів.

Розкрити історичну основу поеми «Іван Підкова», риси й поведінку козацьких ватажків, їхні стосунки з підлеглими. Пояснити особливості художніх засобів зображення штормового моря, бою.

Усвідомлення того, що героїзм і мужність – ознаки лицарських чеснот українських козаків, заповідані як духовний спадок нащадкам. Осмислення духовного зв’язку з історичним минулим рідного народу.

Вивчити напам’ять: «Думка».

Please reload

На допомогу вчителю
bottom of page